Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Màn Hình Wiko

Màn hình Wiko Jerry 2+

Giá: 170

: 30738

Màn hình Wiko Jerry 2

Giá: 180k

: 30737

Màn hình Wiko Bloom

Giá: 350

: 29719

Màn hình bộ Wiko U Feel

Giá: 370

: 29539

Màn hình bộ Wiko Fever

Giá: 320

: 28442

Màn hình bộ Wiko Slide

Giá: 450

: 28441

Màn Hình Bộ Wiko U Pulse

Giá: 400k

: 25858

Màn Hình Wiko Sunny 2

Giá: 140

: 25853

Màn Hình Rời Wiko Sunny

Giá: 130

: 22001

Màn Hình Wiko Rainbown Lite

Giá: 230

: 21774

Màn Hình Wiko Lenny 3

Giá: 220K

: 20772

Màn hình bộ Wiko Ridge 3G

Giá: 420

: 20275

Màn Hình Bộ Wiko Gateway

Giá: 450

: 20049

Màn Hình Wiko Lenny 2

Giá: 160K

: 20048

Màn Hình Bộ Wiko Robby

Giá: 400k

: 19491

Màn hình Wiko Rainbow Up

Giá: 250

: 15958

Màn hình rời WIKO GOA

Giá: 105

: 15856

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.