Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Màn Hình Nokia

Màn Hình Nokia 5.1

Giá: 410k

: 35765

Màn Hình Nokia 3.1

Giá: 300k

: 35761

Màn Hình Nokia N1

Giá: 240k

: 35759

Màn hình Nokia 535s

Giá: 250k

: 31894

Màn hình bộ Nokia 535c

Giá: 250k

: 31892

Màn hình Nokia 950

Giá: 790

: 31893

Màn hình bộ Nokia 5

Giá: 310k

: 29259

Màn hình bộ Nokia 2

Giá: 350

: 29256

Màn hình Nokia 105 2017

Giá: 30

: 28206

Màn hình Bộ Nokia 3

Giá: 265k

: 27664

Màn hình Nokia X7

Giá: 130

: 26695

Màn hình 6710S

Giá: 80

: 26692

Màn hình Nokia E501

Giá: 75

: 22950

Màn Hình Nokia N650

Giá: 850

: 21326

Màn Hình Nokia N216

Giá: 45

: 19920

Màn Hình Bộ Nokia N550

Giá: 200k

: 19655

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.