Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Màn Hình - Cảm Ứng LG

Cảm Ứng LG KS660

Giá: 25

: 37810

Màn hình LG K220/ X power

Giá: 480

: 31878

Màn hình LG V10 H900 H901

Giá: 900

: 31876

Màn hình LG K10 2017

Giá: 500

: 31875

Cảm ứng LG G9

Giá: 35

: 31870

Cảm ứng LG KP600

Giá: 30

: 31868

Cảm Ứng LG KM555

Giá: 20

: 26590

Kính LG G2

Giá: 20

: 26358

Màn Hình Bộ LG K4

Giá: 400

: 25915

Màn Hình Bộ LG G5

Giá: 350k

: 25912

Màn Hình LG KF600

Giá: 50

: 25911

Màn Hình LG GU910

Giá: 60

: 25910

Màn Hình LG GT810 SV910

Giá: 80

: 25909

Màn Hình LG E900

Giá: 130

: 25908

Màn Hình E720

Giá: 100

: 25906

Màn Hình LG E440 E445

Giá: 90

: 25905

Màn Hình LG A175

Giá: 45

: 25904

Màn hình LG D500

Giá: 250

: 22937

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.