Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Sạc + Cáp LG

Cóc Sạc LG 0.85A

Giá: 25

: 17733

Cáp Sạc LG

Liên Hệ

: 9962

Cóc Sạc USB LG 1.8A

Giá: 80

: 3549

Cáp LG

Giá: 20

: 2956

Cóc Sạc LG 1.2A

Giá: 35

: 2955

Cóc Sạc USB LG 0.8A

Giá: 65

: 2953

Cóc Sạc LG KG800

Giá: 20

: 2946

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.