Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Masstel

Màn hình Masstel N660

Giá: 350

: 31886

Màn hình Masstel N535

Giá: 210

: 31885

Màn hình Masstel N508

Giá: 180

: 31884

Màn hình Masstel N506

Giá: 180

: 31883

Cảm ứng Masstel Tab 8

Giá: 90

: 31882

Cảm ứng Masstel N1/ A82

Giá: 70

: 31880

Cảm ứng Masstel Juno Q5

Giá: 80

: 29711

Cảm ứng Masstel Q5 Plus

Giá: 135

: 29208

Cảm Ứng Masstel Tab 7

Giá: 45

: 26637

Cảm Ứng Masstel Tab 10

Giá: 80

: 26636

Cảm Ứng Masstel N405

Liên Hệ

: 26635

Cảm Ứng Masstel n558

Giá: 100

: 25651

Cảm ứng Masstel N600S

Giá: 110

: 22946

Cảm ứng Masstel N535

Giá: 75

: 22918

Cảm ứng Masstel N525

Giá: 80

: 22917

Pin Masstel N530

Giá: 50

: 21906

Pin Masstel N520

Giá: 50

: 21908

Cảm Ứng Masstel N6

Giá: 80

: 21904

Cảm Ứng Masstel N520

Giá: 90

: 21905

Cảm ứng Masstel N515

Giá: 80

: 21902

Cảm Ứng Masstel N435

Liên Hệ

: 21900

Cảm Ứng Masstel N3

Giá: 80

: 21901

Pin Masstel N590

Giá: 55

: 21322

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.