Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Cảm Ứng Vivo

Cảm Ứng Vivo V3

Giá: 45k/zin 65k

: 35569

Màn hình bộ Vivo X5 Pro

Giá: 490k

: 30734

Màn hình bộ Vivo Y69

Giá: 260k

: 29687

Màn hình bộ Vivo V7+ / Y79

Giá: 385k

: 29215

Màn hình bộ Vivo V7 / Y75

Giá: 330k

: 29214

Màn hình bộ Vivo y53

Giá: 215k

: 28426

Cảm ứng Vivo Y69

Giá: 45k

: 28421

Cảm Ứng Vivo Y18

Giá: 100

: 23246

Cảm Ứng Vivo X3T

Giá: 100

: 21727

Cảm Ứng Vivo Y27

Giá: 75

: 21725

Cảm Ứng Vivo Y67 / V5 / V5S

Giá: 45k/zin 65k

: 20768

Cảm ứng Vivo V3 max

Giá: 45k/zin 65k

: 20274

Cảm ứng Vivo Y53

Giá: 45k

: 20273

Cảm Ứng ViVo Y31

Giá: 55

: 20123

Cảm Ứng Vivo Y66

Giá: 55k/zin 65k

: 20121

Cảm Ứng Vivo Y33

Giá: 60

: 20119

Cảm Ứng Vivo Y23

Giá: 60

: 20117

Cảm Ứng Vivo Y15

Giá: 55

: 20115

Cảm Ứng Vivo Y13L

Giá: 55

: 20113

Cảm Ứng Vivo Y21

Giá: 55

: 19828

Cảm Ứng Vivo Y55

Giá: 45k/zin 60k

: 18429

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.