Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Lenovo

Cảm Ứng Lenovo S850E

Giá: 50k

: 35907

Cảm Ứng Lenovo A710

Giá: 90k

: 35849

Cảm Ứng Lenovo S889

Giá: 70k

: 35848

Màn hình Lenovo a7010

Giá: 315

: 31945

Cảm ứng Lenovo TB3. 850M

Giá: 100K

: 31944

Pin Lenovo BL207 / K900

Giá: lẻ 180k/sỉ 110k

: 30799

Pin Lenovo BL246 / Vibe Shot / Z90

Giá: lẻ 200k/sỉ 110k

: 30798

Pin Lenovo BL250 / Vibe S1 / S1A40 / S1C50

Giá: lẻ 200k/sỉ 120k

: 30796

Màn hình bộ Lenovo Z90

Giá: 280

: 30780

Cảm ứng Lenovo YT3 -850M

Giá: 180

: 29731

Cảm ứng Lenovo A589

Giá: 110

: 29729

Cảm ứng Lenovo A6600

Giá: 75

: 29728

Pin Lenovo BL242 / A6000

Giá: 65

: 29726

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.