Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Cảm ứng Itel

Cảm ứng ITEL P11

Giá: 60

: 30674

Cảm ứng ITEL S12

Giá: 60

: 30673

Cảm ứng ITEL S41

Giá: 65

: 30672

Cảm ứng Itel 1508

Giá: 55

: 29236

Cảm ứng Itel P51

Giá: 45k

: 28596

Cảm ứng Itel S31

Giá: 50k

: 28595

Cảm ứng Itel 1516+ Plus

Giá: 50

: 28593

Cảm ứng Itel S11+ Plus

Giá: 45k

: 28592

Cảm ứng Itel A13

Giá: 60

: 28590

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.