Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Itel

Màn hình ITEL A32F

Giá: 195

: 30679

Màn hình ITEL S12

Giá: 250

: 30678

Màn hình ITEL S41

Giá: 250

: 30677

Màn hình ITEL S11

Giá: 210

: 30676

Màn hình ITEL A13

Giá: 190

: 30675

Cảm ứng ITEL P11

Giá: 60

: 30674

Cảm ứng ITEL S12

Giá: 60

: 30673

Cảm ứng ITEL S41

Giá: 65

: 30672

Dây nguồn sạc Itel P51

Giá: 50

: 29504

Lưng Itel S41

Giá: 65

: 29244

Lưng Itel S11+

Giá: 90

: 29243

Lưng Itel S31

Giá: 65

: 29240

Lưng Itel 1508+

Giá: 65

: 29239

Lưng Itel 1516+

Giá: 90/95

: 29238

Cảm ứng Itel 1508

Giá: 55

: 29236

Màn hình Itel 1516+

Giá: 210

: 29235

Màn hình Itel 1508

Giá: 160

: 29233

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.