Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Cảm Ứng Gionee

Cảm ứng Gionee E7 mini

Giá: 120

: 29516

Màn hình bộ Gionee F103

Giá: 380

: 29245

Cảm ứng Gionee P6

Giá: 65

: 27539

Cảm Ứng Gionee P7

Giá: 90

: 21032

Cảm Ứng Gionee P5 Mini

Giá: 90

: 21025

Cảm Ứng Gionee P2S

Giá: 60

: 21018

Cảm Ứng Gionee P2 Gn137

Giá: 75

: 21024

Cảm Ứng Gionee GN139

Giá: 65

: 19478

Cảm ứng Gionee P5W

Giá: 75

: 17853

Cảm ứng Gionee E6

Giá: 85

: 17719

Cảm ứng gionee GN705

Giá: 90

: 17688

Cảm ứng gionee p4 pro

Giá: 110

: 17007

Cảm ứng gionee p6 pro

Giá: 100

: 17005

Cảm ứng Gionee V4S

Giá: 90

: 16472

Cảm ứng Gionee M5 mini

Giá: 95

: 16245

Cảm ứng Gionee Gpad G5

Giá: 100

: 15857

Cảm ứng Gionee M2

Giá: 85

: 14983

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.