Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Cảm Ứng OPPO

Màn hình bộ OPPO A83

Giá: 280

: 29323

Màn hình bộ OPPO F5

Giá: 340

: 28125

Màn hình bộ OPPO F3

Giá: 440

: 28123

Cảm ứng OPPO A71

Giá: 50

: 26867

Cảm Ứng OPPO R805

Giá: 100

: 21392

Cảm Ứng OPPO N3

Giá: 175

: 21390

Cảm Ứng OPPO A57 / F3 LITE

Giá: 30/50

: 21393

Cảm ứng Oppo R7

Giá: 160

: 20217

Cảm Ứng Oppo A39 Neo 9S

Giá: 35

: 19931

Cảm ứng OPPO A37 Neo 9

Giá: 30/50

: 17983

Cảm ứng OPPO A59 F1S

Giá: 30/50

: 17760

Cảm ứng oppo a35 F1 F1W

Giá: 55k

: 16776

Cảm ứng oppo a11 JOY 3

Giá: 45k

: 16526

Cảm ứng Touch Oppo A53

Giá: 75k

: 14973

Cảm ứng Oppo Neo 7 A33

Giá: 30

: 14721

Cảm ứng Touch Oppo N1

Giá: 250

: 13785

Cảm ứng Touch Oppo U3 R6607

Giá: 170/190

: 13781

Cảm Ứng OPPO R8207 r1c

Giá: 45

: 12872

Cảm Ứng OPPO R7

Giá: 160

: 12868

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.