Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Màn Hình Lenovo

Màn hình Lenovo a7010

Giá: 350

: 31945

Màn hình bộ Lenovo Z90

Giá: 280

: 30780

Màn hình bộ Lenovo A3500

Giá: 420

: 29723

Màn hình bộ Lenovo PB1-750

Giá: 390k

: 28929

Màn hình bộ Lenovo A860

Giá: 400

: 28927

Màn Hình Bộ Lenovo A889

Giá: 450

: 23007

Màn Hình Lenovo A710

Giá: 140

: 22802

Màn Hình Lenovo A656

Giá: 180

: 22799

Màn Hình Lenovo A606

Giá: 190

: 22800

Màn Hình Lenovo Vibe P1

Giá: 350k

: 21887

Màn Hình Bộ Lenovo A2017

Giá: 420

: 21210

Màn Hình Lenovo A66

Giá: 40

: 21208

Màn Hình Lenovo A2020

Giá: 160

: 21207

Màn Hình Lenovo K5 Pro

Giá: 420

: 20592

Màn Hình Bộ Lenovo B8000

Giá: 1050

: 20577

Màn hình Lenovo Tab 3 710i

Giá: 235k

: 20192

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.