Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Motorola

Màn Hình Bộ Motorola E4

Giá: 350

: 37286

Vỏ Motorola G5S+

Giá: 90

: 37285

Vỏ Motorola G5S

Giá: 85

: 37278

Vỏ Motorola G5+

Giá: 60

: 37280

Vỏ Motorola E4+

Giá: 50

: 37275

Vỏ Motorola E4

Giá: 50

: 37274

Cảm Ứng Motorola G5S

Giá: 50

: 37130

Cảm Ứng Motorola G5+

Giá: 50

: 37129

Cảm ứng Motorola E4

Giá: 35

: 31887

Dây nguồn Motorola W375

Giá: 10

: 28614

Dây nguồn Motorola V3XX

Giá: 20

: 28302

Dây nguồn Motorola V3C

Giá: 15

: 28301

Dây nguồn Motorola V170

Giá: 10

: 28300

Camera Motorola L6

Giá: 20

: 28299

Vỏ Motorola W510

Giá: 25

: 28049

Vỏ Motorola W388

Giá: 25

: 28047

Vỏ Motorola W375

Giá: 25

: 28045

Vỏ Motorola W360

Giá: 30

: 28043

Vỏ Motorola W300

Giá: 20

: 28042

Vỏ Motorola W270

Giá: 25

: 28040

Vỏ Motorola W230

Giá: 20

: 28038

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.