Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Màn Hình Cảm Ứng Motorola

Màn Hình Bộ Motorola E4

Giá: 350

: 37286

Cảm Ứng Motorola G5S

Giá: 50

: 37130

Cảm Ứng Motorola G5+

Giá: 50

: 37129

Cảm ứng Motorola E4

Giá: 35

: 31887

Cảm ứng Motorola G5S+

Giá: 50

: 28004

Cảm ứng Motorola W220

Giá: 10

: 28003

Cảm ứng Motorola G2

Giá: 55

: 20201

Cảm Ứng Motorola A855

Giá: 50

: 13091

Cảm Ứng Motorola XT910

Giá: 90

: 13087

Cảm Ứng Motorola XT610

Giá: 50

: 13085

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.