Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Vivo

Màn hình Vivo Y21

Liên Hệ

: 38800

Màn hình Vivo X5

Liên Hệ

: 38798

Màn hình Vivo X9 Plus

Liên Hệ

: 38796

Màn hình Vivo V9 Youth

Liên Hệ

: 38793

Màn hình Vivo X6 Plus

Giá: 650

: 38791

Màn hình Vivo X20

Liên Hệ

: 38787

Màn hình Vivo Z1 Pro / Z5X

Giá: 700

: 38783

Màn hình Màn hình Vivo Y7S / V11X

Giá: 1230/1880

: 38779

Màn Hình Bộ Vivo S1

Giá: 550

: 38738

Vỏ Bộ Vivo Y71

Giá: 165

: 38350

Vỏ Lưng Vivo X21

Giá: 35

: 38346

Vỏ Lưng Vivo X23

Giá: 80

: 38344

Vỏ Bộ Vivo Y81

Giá: 110

: 38342

Vỏ Bộ Vivo Y83

Giá: 110

: 38332

Vỏ Bộ Vivo Y93

Giá: 110

: 38338

Vỏ Bộ Vivo Y17

Giá: 150

: 38336

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.