Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Màn Hình Masstel

Màn hình Masstel N660

Giá: 350

: 31886

Màn hình Masstel N535

Giá: 210

: 31885

Màn hình Masstel N508

Giá: 180

: 31884

Màn hình Masstel N506

Giá: 180

: 31883

Màn Hình Masstel N536

Giá: 270

: 21313

Màn Hình Masstel N520

Giá: 260

: 21311

Màn Hình Masstel N420

Giá: 150

: 19507

Màn hình masstel N590

Giá: 240

: 18375

Màn hình masstel N510

Giá: 220

: 18373

Màn hình bộ masstel N400s

Giá: 250

: 17869

Màn hình Masstel Tab T706

Giá: 250

: 17607

Màn hình rời Masstel N540

Giá: 150

: 17601

Màn hình masstel N500C

Giá: 200

: 17578

Màn hình masstel M425

Giá: 120

: 17174

Màn hình masstel N470

Giá: 180

: 17168

Màn hình masstel tab 750

Giá: 420

: 17118

Màn hình Masstel Tab 850

Giá: 300

: 17013

Màn hình masstel N400s

Giá: 110

: 16853

Màn hình masstel 16 chân

Giá: 45

: 16831

Màn hình masstel n450

Giá: 150

: 16509

Màn hình rời masstel m660

Liên Hệ

: 15368

Màn hình rời masstel M351

Liên Hệ

: 15362

Màn hình masstel rời m501

Liên Hệ

: 15358

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.