Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Màn Hình Gionee

Màn hình bộ Gionee F103

Giá: 380

: 29245

Màn Hình Gionee GN180

Giá: 150

: 26374

Màn Hình Gionee P7

Giá: 450

: 21038

Màn Hình Gionee P5 Mini

Giá: 350

: 21029

Màn Hình Gionee Gn139 P3

Giá: 135

: 21027

Màn hình Gionee M3/V188

Giá: 370

: 20155

Màn hình bộ Gionee E6

Giá: 480

: 17723

Màn hình Gionee GN150 P4

Giá: 125

: 17554

Màn hình bộ Gionee P5W

Giá: 390

: 17441

Màn hình bộ Gionee V4s

Giá: 320

: 17327

Màn Hình rời Gionee V5

Giá: 250

: 17206

Màn hình Gionee F103

Giá: 350

: 16469

Màn hình Gionee L800

Giá: 85

: 16188

Màn hình Gionee P2 P3

Liên Hệ

: 13423

Màn Hình Gionee Gn705

Giá: 120

: 12481

Màn Hình Gionee GN128

Giá: 130

: 12476

Màn Hình LCD Gionee Gn400

Giá: 90

: 12470

Màn Hình LCD Gionee GN137

Giá: 130

: 12473

Màn Hình Gionee GN135

Giá: 150

: 12468

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.