Hàng Hot
Linh Kiện Điện Thoại BAK Linh Kiện Điện Thoại, 104A Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh, 700900, VN. 0902.300.001

Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.

Pin HTC

Pin HTC BL11100 / Deside V / Deside VT / Deside VC / T328W / T328T / T328D

18/03/2019 , , , , , , , Lượt Xem: 35

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1650mAh- Vol: 3,8V- Code : BL11100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

PIN HTC B2PST100 / Deside 630 / Deside 628 / Deside 530 / Deside 650

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2200mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : B2PST100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BM59100 / HTC 8S

15/03/2019 , , Lượt Xem: 43

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1700mAh- Vol: 3,8V–4,3V- Code : BM59100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPL4100 / Desire 526 / Desire 526G / Desire 526G Plus

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BOPL4100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPJX100 / HTC ONE E9

12/04/2018 , , Lượt Xem: 388

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2800mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : BOPJX100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPGE100 / ONE M9 / M9 Plus / M9W

12/04/2018 , , , , Lượt Xem: 233

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2840mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : BOPGE100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin HTC B2PS5100 / Desire 10 Pro / X9u / X9e / One X9

12/04/2018 , , , , , Lượt Xem: 984

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : B2PS5100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPKX100 / Desire 626 / Deside 626G

10/03/2018 , , , Lượt Xem: 434

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : BOPKX100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC HD2 BB81100

Pin HTC BB81100 / HD2

31/10/2017 , , Lượt Xem: 442

 Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1230mAh- Vol: 3,7V- Code : BB81100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC Desire 610 B0P90100

Pin HTC BOP90100 / Desire 610 / Desire 612

25/08/2017 , , , , , Lượt Xem: 586

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2040mAh- Vol: 3,8V – 4,35V- Code : BOP90100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin HTC Desire 300 301 BP6A100

Pin HTC BP6A100 / Deside 300 / Deside 301

25/08/2017 , , , Lượt Xem: 490

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1650mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BP6A100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BL01100 / Desire 200 / A320 / Deside C

25/08/2017 , , , , Lượt Xem: 532

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1230mAh- Vol: 3,7V- Code : BL01100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC Desire 728 E9 B0PJX100

Pin HTC BOPJX100 / Deside 728

09/07/2017 , , Lượt Xem: 732

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2800mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : BOPJX100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC x920d x920e BL83100 HTL21 ADR6435

Pin HTC BL83100 / X920D / X920E / HTL21 / ADR6435

09/07/2017 , , , , , Lượt Xem: 763

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2020mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BL83100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC M8 Desire 610 600 35h00222

Pin HTC BOP6B100 / HTC M8 / ONE 2 / E8 / M8D / M8W / M8X / M8T

13/03/2017 , , , , , , , , Lượt Xem: 647

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2600mAh- Vol: 3,8V – 4,35V- Code : BOP6B100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin HTC BOPE6100 / Deside 620 / Deside 620G / Deside 820 Mini / Deside 820 Mu

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2100mAh- Vol: 3,7V–4,2V- Code : BOPE6100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC Desire 310

Pin HTC BOPA2100 / Desire 310

13/03/2017 , , Lượt Xem: 826

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BOPA2100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOP6M100 / M8 Mini / One Mini 2

26/11/2016 , , , Lượt Xem: 1138

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2100mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BOP6M100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BM65100 Desire 601 603 700 709 320

Pin HTC BM65100 / Desire 601 / Deside 603 / Deside 700 / Deside 709 / Deside 320

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2100mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BM65100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPBM100 / Desire 616 / D616W / D616H / D616D

20/06/2016 , , , , , Lượt Xem: 1228

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,7V–4,2V- Code : BOPBM100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPF6100 / Desire 820 / Deside 820G / Deside 826

20/06/2016 , , , , Lượt Xem: 1080

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2600mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BOPF6100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOP9C100 / Desire 816 / Deside 816G / Deside 816W

20/06/2016 , , , , Lượt Xem: 2042

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2600mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BOP9C100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BOPD2100 / Desire 210

20/06/2016 , , Lượt Xem: 2025

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1300mAh- Vol: 3,7V–4,2V- Code : BOPD2100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin HTC BO58100 / One Mini / M7 Mini / HTC M4

16/06/2016 , , , , Lượt Xem: 964

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1800mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BO58100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

pin-htc-bm60100-t528w-t528d-t528t

Pin HTC BM60100 / T528w / T528d / T528t / Desire 500 / One SV

15/04/2015 , , , , , , Lượt Xem: 1531

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1800mAh- Vol: 3,8V- Code : BM60100- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

 
 
Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ TK: Phan Ngọc Quỳnh Liên
 • Sacombank CN Bình Thạnh
  0600.5218.6911
 • Vietcombank CN Bình Thạnh
  0071.000.807.523
 • Agribank CN Bình Thạnh
  6420.205.261.440
Thời Gian Làm Việc
 • T2 - T7: 8h30 : 19h30
 • CN: 9h : 16h
 • Quý khách khi đến mua hàng, gọi điện báo giá, đặt hàng... vui lòng liên hệ trong giờ làm việc.

Địa Chỉ: 561 Đường 3/2, P8, Quận 10, TP HCM

Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại SL - Người Đại Diện: Phan Ngọc Quỳnh Liên

MST: 4108031855 - Ngày cấp: 15/05/2016 - Cấp Bởi: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh

dmca

© 2014 Thiết Kế Và Phát triển bởi thiet ke web