Hàng Hot
Linh Kiện Điện Thoại BAK Linh Kiện Điện Thoại, 104A Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh, 700900, VN. 0902.300.001

Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.

pin

Pin Xiaomi Mi Note 2 / BM48

29/12/2018 , , , Lượt Xem: 67

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4000mAh – 4070mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : BM48- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Sony XZ / XZS / F8331 / F8332 / LIS1632ERPC

29/12/2018 , , , , , , Lượt Xem: 88

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2900mAh- Vol: 3,8V – 4,35V- Code : LIS1632ERPC- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Samsung A8 2018 / A530

29/12/2018 , , , , Lượt Xem: 72

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mah- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : EB-BA530ABE- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về ...

Pin Samsung S8+/ G955 / EB-BG955ABA

29/12/2018 , , , , , Lượt Xem: 60

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3500mah- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : EB-BG955ABA- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Nokia 3 / TA-1020 / TA-1028 / TA-1032 / TA-1038 / HE319

28/12/2018 , , , , , , , Lượt Xem: 65

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2630mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : HE319- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Nokia 6 / TA-1000 / TA-1003 / TA-1021 / TA-1025 / TA-1033 / TA-1039 / HE335

28/12/2018 , , , , , , , , , Lượt Xem: 79

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : HE335- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Nokia 5 / TA-1053 DS / HE321

28/12/2018 , , , , Lượt Xem: 62

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2900mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : HE321- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Nokia 6 / TA-1000 / TA-1003 / TA-1021 / TA-1025 / TA-1033 / TA-1039 / HE316

28/12/2018 , , , , , , , , , Lượt Xem: 72

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mAh- Vol: 3,82V–4,4V- Code : HE316- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Nokia 8 / HE333

28/12/2018 , , , Lượt Xem: 60

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3180mAh – 3260mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : HE333- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Iphone 5SE

24/12/2018 , , Lượt Xem: 92

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1624mAh- Vol: 3,82V – 4,35V- Code :- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về ...

Pin Asus Zenfone Selfie / Z00UD / ZD551KL / Asus Zenfone 2 Lazer / ZE550KL / ZE601KL / C11P1501

04/09/2018 , , , , , , , , , Lượt Xem: 169

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2900mAh – 3000mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : C11P1501- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Asus Zenfone 3 Max 5.5″ / X00DD / ZC553KL / Zenfone 4 Max 5.2″ / X00HD / ZC520KL / C11P1609

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4020mAh – 4120mAh- Vol: 3,85V- Code : C11P1609- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Asus Zenfone 3 Laser / Z01BD / ZC551KL / C11P1606

04/09/2018 , , , , , Lượt Xem: 205

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2900mAh – 3000mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : C11P1606- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Asus Zenfone Go TV / X013D / ZB551KL / C11P1510

04/09/2018 , , , , , Lượt Xem: 275

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2910mAh – 3010mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : C11P1510- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Asus Zenfone 4 / A400CG / T00L / C11P1404

04/09/2018 , , , , , Lượt Xem: 121

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1540mAh – 1600mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : C11P1404- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Asus Zenfone 2 Laser 5.0″ / Z00RD / Z00ED / ZE500KG / ZE500KL / C11P1428

04/09/2018 , , , , , , , Lượt Xem: 290

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2300mAh – 2400mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : C11P1428- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Asus Zenfone 3 5.5 inches / Z012D / ZE552KL / ZS570KL / C11P1511

04/09/2018 , , , , , , , Lượt Xem: 131

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2900mAh – 3000mAh- Vol: 3,85V – 4,4V- Code : C11P1511- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop ...

Pin Xiaomi BM10 / Redmi 1S

04/09/2018 , , , Lượt Xem: 123

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1880mAh – 1930mAh- Vol: 4,2V- Code : BM10- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin LG 51YH / G4 / D815 / F500 / 51YF / H810 / H811 / H815 / H818 / LS991 / VS986 / VS999 / US991 / H819 / H518T / H635

04/09/2018 , , , , , , , , , , , , , , , , , Lượt Xem: 121

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2900mAh – 3000mA- Vol: 3,85V- Code : BL-51YF- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Xiaomi Redmi 4 / BN42

29/08/2018 , , , Lượt Xem: 241

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4000mAh – 4100mAh- Vol: 4,4V- Code : BN42- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Xiaomi Mi Max / BM49

29/08/2018 , , , Lượt Xem: 146

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4760mAh – 4850mAh- Vol: 4,4V- Code : BM49- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Xiaomi Mix / BM4C

29/08/2018 , , , Lượt Xem: 194

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4300mAh – 4400mAh- Vol: 4,4V- Code : BM4C- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Xiaomi Redmi Pro / BM4A

29/08/2018 , , , Lượt Xem: 138

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4000mAh – 4050mAh- Vol: 4,4V- Code : BM4A- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Xiaomi Mi 4S / BM38

29/08/2018 , , , Lượt Xem: 221

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3210mAh – 3260mAh- Vol: 4,4V- Code : BM38- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Xiaomi Redmi 3 / BM47

29/08/2018 , , , Lượt Xem: 131

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4000mAh – 4100mAh- Vol: 4,4V- Code : BM47- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

 
 
Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ TK: Phan Ngọc Quỳnh Liên
 • Sacombank CN Bình Thạnh
  0600.5218.6911
 • Vietcombank CN Bình Thạnh
  0071.000.807.523
 • Agribank CN Bình Thạnh
  6420.205.261.440
Thời Gian Làm Việc
 • T2 - T7: 8h30 : 19h30
 • CN: 9h : 16h
 • Quý khách khi đến mua hàng, gọi điện báo giá, đặt hàng... vui lòng liên hệ trong giờ làm việc.

Địa Chỉ: 561 Đường 3/2, P8, Quận 10, TP HCM

Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại SL - Người Đại Diện: Phan Ngọc Quỳnh Liên

MST: 4108031855 - Ngày cấp: 15/05/2016 - Cấp Bởi: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh

dmca

© 2014 Thiết Kế Và Phát triển bởi thiet ke web