Hàng Hot
Linh Kiện Điện Thoại BAK Linh Kiện Điện Thoại, 104A Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh, 700900, VN. 0902.300.001

Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.

Pin Oppo

Pin Oppo P607 / One Plus X / A30

13/03/2019 , , , Lượt Xem: 86

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2450mAh – 2525mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP607- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P597 / One Plus / One Plus 2 / A2001

13/03/2019 , , , , Lượt Xem: 65

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3200mAh – 3300mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP597- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P603 / R7S

14/06/2018 , , Lượt Xem: 401

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2980mAh – 3070mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP603- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P631 / A77 / F5 / F3

09/05/2018 , , , , Lượt Xem: 472

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3115mAh – 3200mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : BLP631- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P589 / R3001 / Mirror 3 / R3007 / Joy 3 / A11w

16/01/2018 , , , , , , Lượt Xem: 452

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP589- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin OPPO BL595 R7

Pin Oppo P595 / R7 / R7 Lite / R7c / R7t

20/09/2017 , , , , , Lượt Xem: 611

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2320mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP595- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Oppo P609 / R9 / R9m / R9TM / F1+ / F1 Plus / X9009

03/09/2017 , , , , , , , Lượt Xem: 788

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2750mAh – 2850mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP609- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P615 / Neo 9 / A37

02/06/2017 , , , Lượt Xem: 875

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2550mAh – 2630mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : BLP615- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P619 / F3 Lite / A57

02/06/2017 , , , Lượt Xem: 1307

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2820mAh – 2900mAh- Vol: 3,85V–4,4V- Code : BLP619- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P601 / A59 / F1S / A53

02/06/2017 , , , , Lượt Xem: 967

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2980mAh – 3075mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP601- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P585 / U3 / R6607

02/06/2017 , , , Lượt Xem: 774

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mAh – 3100mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP585- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P599 / R7 Plus

02/06/2017 , , Lượt Xem: 717

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 4000mAh – 4100mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP599- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P533 / X907

02/06/2017 , , Lượt Xem: 583

 Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 1500mAh- Vol: 3,7V–4,2V- Code : BLP533- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Oppo P557 / N1 / N1T / N1W

11/02/2017 , , , , Lượt Xem: 875

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3470mAh – 3610mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP557- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P605 / Neo 7 / A33 / F1W / A35

02/07/2016 , , , , , Lượt Xem: 1717

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2400mAh – 2500mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP605- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P593 / Neo 5 / A31

02/07/2016 , , , Lượt Xem: 1126

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP593- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Oppo P581 / N3 / N5206 / N5207 / N5209

02/07/2016 , , , , , Lượt Xem: 896

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP581- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Oppo P587 / R1C / R8205 / R8207

02/07/2016 , , , , Lượt Xem: 739

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2420mAh – 2800mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP587- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P579 / R5 / R8106 / R8107

02/07/2016 , , , , Lượt Xem: 1099

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP579- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Oppo P571 / One Plus

02/07/2016 , , Lượt Xem: 999

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 3000mAh – 3100mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP571- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P537 / Ulike 2 / U705T / U705W

28/05/2015 , , , , Lượt Xem: 1176

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2020mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP537- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

Pin Oppo P577 / Mirror 5 / A51 / R3 / R7005 / R7007

28/05/2015 , , , , , , Lượt Xem: 2661

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2420mAh – 2500mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP577- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P573 / N5117 / N1 Mini / R6007

28/05/2015 , , , , Lượt Xem: 1517

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2140mAh – 2800mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP573- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P567 / R1 / R829 / R1K / R8001 / R8007

28/05/2015 , , , , , , Lượt Xem: 1746

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2410mAh – 2500mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP567- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang ...

Pin Oppo P563 / Find 5 Mini / R827 / R827T / R850

28/05/2015 , , , , , Lượt Xem: 1694

Thông số kỹ thuật: - Loại pin : Li-on- Dung lượng : 2000mAh- Vol: 3,8V–4,35V- Code : BLP563- Tình trạng : mới 100%- Chất lượng : hàng loại 1, tốt và ổn định.🚘🚘Hãy nhanh chân đến Tlshop để mang về những ...

 
 
Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ TK: Phan Ngọc Quỳnh Liên
 • Sacombank CN Bình Thạnh
  0600.5218.6911
 • Vietcombank CN Bình Thạnh
  0071.000.807.523
 • Agribank CN Bình Thạnh
  6420.205.261.440
 • Techcombank CN 3/2
  19033966137017
 • Thanh toán MOMO <- click tại đây
Thời Gian Làm Việc
 • T2 - T7: 8h30 : 19h30
 • CN: 9h : 16h
 • Quý khách khi đến mua hàng, gọi điện báo giá, đặt hàng... vui lòng liên hệ trong giờ làm việc.

Địa Chỉ: 561 Đường 3/2, P8, Quận 10, TP HCM

Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại SL - Người Đại Diện: Phan Ngọc Quỳnh Liên

MST: 4108031855 - Ngày cấp: 15/05/2016 - Cấp Bởi: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh

dmca

© 2014 Thiết Kế Và Phát triển bởi thiet ke web