Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Chuông Samsung

Chuông D900

Giá: 25

: 1043

Chuông D820

Giá: 25

: 1041

Chuông S3650

Liên Hệ

: 1039

Chuông S8300

Liên Hệ

: 1035

Chuông S7550

Liên Hệ

: 1033

Chuông M3510

Liên Hệ

: 1026

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.