Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Cảm Ứng FPT

Cảm ứng FPT X502

Giá: 90

: 30654

Cảm Ứng FPT X4

Giá: 65

: 24923

Cảm Ứng FPT S450 Young

Giá: 80

: 22096

Cảm Ứng FPT X403

Giá: 80

: 21021

Cảm Ứng FPT F69

Giá: 75

: 21017

Cảm Ứng FPT F52

Giá: 90

: 21011

Cảm Ứng FPT X6

Giá: 90

: 20458

Cảm Ứng FPT BUK 41

Giá: 85

: 20456

Cảm ứng FPT X5

Giá: 80

: 20154

Cảm Ứng FPT X559

Giá: 200

: 19827

Cảm Ứng FPT Buk 55 LTE

Giá: 105

: 19824

Cảm Ứng FPT S550

Giá: 130/160

: 19821

Cảm Ứng FPT X508

Giá: 80

: 19816

Cảm Ứng FPT X501

Giá: 80

: 19819

Cảm Ứng FPT X402

Giá: 80

: 19496

Cảm ứng FPT Life 4.5+

Giá: 85

: 18176

Cảm ứng FPT X505

Giá: 95

: 17946

Cảm ứng FPT X506

Giá: 65

: 17513

Cảm ứng FPT S455

Giá: 90

: 17467

Cảm ứng FPT X501

Giá: 80

: 17138

Cảm ứng FPT F60

Giá: 150

: 16843

Màn hình fpt F15

Giá: 110

: 16392

Cảm ứng fpt HD

Giá: 100

: 16250

Cảm ứng FPT Win

Giá: 160

: 15982

Cảm ứng FPT f82

Giá: 110

: 15749

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.