Hàng Hot
Linh Kiện Điện Thoại BAK Linh Kiện Điện Thoại, 104A Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh, 700900, VN. 0902.300.001

Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.

Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung

Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung
5 (100%) 1 vote

Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung

Thay mặt kính Samsung

Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S2 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 1.250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge giá: 750.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus giá: 1.300.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 850.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 giá: 2.000.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3_ 2017 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7_ 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7_ 2017 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8_2017 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9_ 2016 giá: 250.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 giá: 200.000đ

Thay mặt kính Samsung Galaxy J100 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J510/ J5_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7_ 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro zin giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro linh kiện giá: 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime giá: 250.000đ
Thay mặt kính Galaxy Galaxy J giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Anpha giá: 250.000đ

Thay mặt kính Samsung I727 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I777 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I897 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung I997 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung I9020 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung I9250 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung I9260: giá 400.000đ
Thay mặt kính Samsung I9070 giá: 350.000đ

Thay mặt kính Samsung E210 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung E110S giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung T959 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung T989 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung G530/ G531 giá: 250.000đ

Thay cảm ứng Samsung On 5 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung On 7 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy J1 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy Win I8552 giá: 300.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9152 giá: 450.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9200 giá: 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung I9205 giá: 600.000đ
Thay cảm ứng Samsung Dous I8262 giá: 350.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy V G313 giá: 250.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy G360/ G361 giá: 250.000đ

Thay màn hình Samsung

Thay màn hình Samsung Galaxy C5 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S2 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 1.050.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge giá: 3.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 4.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge giá: 3.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 giá: 4.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus giá: 4.600.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 1 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 giá: 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 giá: 2.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 3.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.100.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.100.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 giá: Liên hệ

Thay màn hình Samsung Galaxy A3 giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2016 giá: 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3_ 2017 giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2016 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 2.000.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy A5_ 2017 giá: 2.300.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2016 giá: 2.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7_ 2017 giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 giá: 3.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Pro giá: 1.900.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Progiá: 2.300.000đ (Zin Hãng)

Thay màn hình Samsung Galaxy E5 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J100 giá: 350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J1_ 2016 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2_ 2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J2 Prime giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3_ 2016 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 950.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 1.100.000đ(Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7_ 2016 giá: 1.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 950.000đ (Loại A)
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 1.100.000đ (Zin Hãng)
Thay màn hình Samsung Galaxy J giá: 1.800.000đ

Thay màn hình Samsung Galaxy Anpha giá: 2.000.000đ
Thay màn hình Samsung I727 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung I777 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung I897 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Dous I8262 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Win I8552 giá: 700.000đ
Thay màn hình Samsung I9020 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung I9250 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung I9070 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung I9152 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung I9200 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung I9205 giá: 1.000.000đ

Thay màn hình Samsung E210 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung E110S giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung T959 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung T989 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy V G313 giá: 500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G360/ G361 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G530/ G531 giá: 600.000đ

Xem thêm về bảng giá thay màn hình mặt kính Xiaomi

 
 
Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ TK: Phan Ngọc Quỳnh Liên
 • Sacombank CN Bình Thạnh
  0600.5218.6911
 • Vietcombank CN Bình Thạnh
  0071.000.807.523
 • Agribank CN Bình Thạnh
  6420.205.261.440
Thời Gian Làm Việc
 • T2 - T7: 8h30 : 19h30
 • CN: 9h : 16h
 • Quý khách khi đến mua hàng, gọi điện báo giá, đặt hàng... vui lòng liên hệ trong giờ làm việc.
 • 0902.300.001 - 0909.04.2323
 • lienbak81@gmail.com

Địa Chỉ: 561 Đường 3/2, P8, Quận 10, TP HCM

Cửa Hàng Linh Kiện Điện Thoại SL - Người Đại Diện: Phan Ngọc Quỳnh Liên

MST: 4108031855 - Ngày cấp: 15/05/2016 - Cấp Bởi: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh

dmca

© 2014 Thiết Kế Và Phát triển bởi thiet ke web