Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Bảng Giá Thay Màn Hình Mặt Kính Iphone

Bảng Giá Thay Màn Hình Mặt Kính Iphone
4 (80%) 2 votes

Bảng Giá Thay Màn Hình Mặt Kính Iphone

Thay Mặt Kính Iphone

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )

Thay mặt kính iPhone 7G chính hãng : 350.000đ
Thay mặt kính iPhone 7G (Loại 1) : 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 7 Plus chính hãng : 550.000đ
Thay mặt kính iPhone 7 Plus (Loại 1) : 400.000đ
Thay mặt kính iPhone 6G (loại 1) : 150.000đ
Thay mặt kính iPhone 6G chính hãng : 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 Plus (loại 1) : 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 Plus chính hãng : 300.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S (loại 1) : 150.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S chính hãng : 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S Plus (loại 1) : 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 6S Plus chính hãng : 300.000đ
Thay mặt kính iPhone 5S (loại 1) : 100.000đ
Thay mặt kính iPhone 5S chính hãng : 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 5 (loại 1) : 100.000đ
Thay mặt kính iPhone 5 chính hãng : 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 5SE chính hãng : 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 5C (loại 1) : 100.000đ
Thay mặt kính iPhone 5C chính hãng : 200.000đ
Thay mặt kính iPhone 4/4S (loại 1) : 100.000đ
Thay cảm ứng iPhone 4/4S chính hãng : 200.000đ
Thay mặt kính iPod Gen 5 chính hãng giá : 400.000đ
Thay Màn Hình Iphone

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )

Thay màn hình iPhone 4 chính hãng : 300.000đ
Thay màn hình iPhone 4S chính hãng : 300.000đ
Thay màn hình iPhone 5S chính hãng : 600.000đ
Thay màn hình iPhone 5 chính hãng : 600.000đ
Thay màn hình iPhone 5/5S (linh kiện) : 400.000đ
Thay màn hình iPhone 5SE chính hãng : 600.000đ
Thay màn hình iPhone 5C chính hãng : 600.000đ
Thay màn hình iPhone 5C (linh kiện) : 400.000đ
Thay màn hình iPhone 6G chính hãng : 750.000đ
Thay màn hình iPhone 6G (linh kiện) : 600.000đ
Thay màn hình iPhone 6 Plus chính hãng : 1.200.000đ
Thay màn hình iPhone 6 Plus (linh kiện) : 900.000đ
Thay màn hình iPhone 6S chính hãng : 1.100.000đ
Thay màn hình iPhone 6S Plus chính hãng : 2.100.000đ
Thay màn hình iPhone 7G chính hãng : 1.900.000đ
Thay màn hình iPhone 7 Plus chính hãng : 2.600.000đ
Thay màn hình iPod Gen 5 giá : 1.450.000đ
Thay Mặt Kính Ipad ( cảm ứng )

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )

Thay mặt kính, cảm ứng iPad 1 chính hãng giá: 550.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad 2 (loại 1) giá: 300.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad 2 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad 3 (loại 1) giá: 300.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad 3 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad 4 (loại 1) giá: 300.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad 4 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 1(loại 1) giá: 500.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 1 chính hãng giá: 750.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 2 (loại 1) giá: 500.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 2 chính hãng giá: 750.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 3 (loại 1) giá: 500.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Mini 3 chính hãng giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính iPad Mini 4 chính hãng giá: 500.000đ
Thay cảm ứng iPad Mini 4 chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Air 1 (loại 1) giá: 400.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Air 1 chính hãng giá: 550.000đ
Thay mặt kính iPad Air 2 chính hãng giá: 700.000đ
Thay cảm ứng iPad Air 2 chính hãng giá: 1.000.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 9,7” chính hãng giá: 1.000.000đ
Thay cảm ứng iPad Pro 9,7” chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 12,9” chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay cảm ứng iPad Pro 12,9” chính hãng giá: 2,700.000đ

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.