Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 20/29 Đường Số 9, P16

    Quận GV, HCM

Bảng giá thay màn hình mặt kính HTC

Bảng giá thay màn hình mặt kính HTC
5 (100%) 1 vote

Bảng giá thay màn hình mặt kính HTC
Thay cảm ứng Htc

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )

Thay cảm ứng HTC 8X giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC 8S giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One 1 Sim giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One 2 Sim giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One Mini(HTC M4) giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M7 1 Sim giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M7 2 Sim giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC One M8 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One M8 Mini giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC One M9 giá : 400.000đ

Thay cảm ứng HTC One E8 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One E9/ E9 Plus giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC One SV giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One SU giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One XL giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC One X giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One X+ giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC One Max giá : 500.000đ

Thay cảm ứng HTC Disire 200 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 300 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 500 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 501 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 510 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 600 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 601 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 603 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 606 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 610 giá : 300.000đ

Thay cảm ứng HTC Disire 616 giá : 350.00đ
Thay cảm ứng HTC Disire 620 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 626 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 700 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 800 giá : 500.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 N giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 G giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 H giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 816 W giá : 350.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 820 giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire 826 giá : 350.000đ

Thay cảm ứng HTC G21 giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire V giá : 300.000đ
Thay cảm ứng HTC Disire EYE giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Butterfly X920D, X920E giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Butterfly X920S giá : 400.000đ
Thay cảm ứng HTC Butterfly 2 giá : 450.000đ
Thay mặt kính HTC A9 giá : 500.000đ

Thay màn hình Htc

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay màn hình HTC 8S giá : 500.000đ
Thay màn hình HTC 8X giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC One 1 Sim giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC One 2 Sim giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC One Mini(HTC M4) giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC One M7 1 Sim giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC One M7 2 Sim giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC One M8 giá : 750.000đ
Thay màn hình HTC One M8 Mini giá : 1.200.000đ
Thay màn hình HTC One M9 giá : 1.000.000đ

Thay màn hình HTC One E8 giá : 750.000đ
Thay màn hình HTC One E9/ E9 Plus giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC One SV giá : 550.000đ
Thay màn hình HTC One SU giá : 950.000đ
Thay màn hình HTC One X giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC One X+ giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC One Max giá : 1.000.000đ

Thay màn hình HTC Disire 200 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 300 giá: 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 500 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 501 giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 510 giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC Disire 600 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 601 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC Disire 603 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC Disire 606 giá : 1.000.000đ
Thay màn hình HTC Disire 610 giá : 650.000đ

Thay màn hình HTC Disire 616 giá : 800.000đ
Thay màn hình HTC Disire 620 giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 626 giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Disire 700 giá : 750.000đ
Thay màn hình HTC Disire 800 giá : 900.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 N giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 G giá :700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 H giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 816 W giá : 700.000đ
Thay màn hình HTC Disire 820 giá : 800.000đ
Thay màn hình HTC Disire 826 giá : 700.000đ

Thay màn hình HTC G21 giá : 650.000đ
Thay màn hình HTC Disire V giá : 600.000đ
Thay màn hình HTC Butterfly X920D, X920E giá : 950.000đ
Thay màn hình HTC Butterfly X920S giá : 950.000đ
Thay màn hình HTC Butterfly 2 giá : 1.200.000đ
Thay màn hình HTC Disire EYE giá : 1.400.000đ
Thay màn hình HTC A9 giá : 2.700.000đ

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.