Giá trên website chỉ dành cho đại lý và cửa hàng, khách lẻ khi đến cửa hàng sẽ có chính sách dành riêng cho khách lẻ. Màn hình và cảm ứng chỉ bán cho cửa hàng và đại lý.
  • 0902 300 001

    0909 04 2323

  • 561 3/2, Phường 8

    Quận 10, HCM

Dây Nguồn Ipod

Dây Nguồn Sạc Ipod 5

Giá: 50

: 26586

Dây nguồn sạc Ipod 5

Giá: 50

: 22507

Dây nguồn tai nghe touch 4

Liên Hệ

: 8140

Dây nguồn home touch 4

Liên Hệ

: 8138

Dây nguồn home touch 2, 3

Liên Hệ

: 8132

Dây nguồn sensor touch 3

Liên Hệ

: 8121

Sản Phẩm

không tìm thấy sản phẩm nào.

Công ty chuyên cung cấp vps giá rẻ. Các tin tức công nghệ mới nhất.